Skip to main content Skip to footer

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft berusten bij INFOGROEN Software B.V.. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de directie van INFOGROEN Software B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright INFOGROEN Software B.V.. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Wij maken gebruik van cookies om onze website nog beter op jouw behoeftes af te stemmen. Alle verzamelde gegevens zijn volledig geanonimiseerd.