Skip to main content Skip to footer

26 mei 2023

Overgang naar GroenVision mooi traject

Attender Groen staat voor een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet

Attender Groen verzorgt de aanleg en onderhoud van zowel kleine als grootschalige groenvoorzieningen binnen gemeenten, bij zorginstellingen, recreatieparken en rondom bedrijfspanden. Ook de ontwikkeling en het beheer van sportvelden, met name voetbalvelden, behoort tot de specialisaties.

Het bedrijf is een van de grotere groenbedrijven in het Zuiden van het land en is ontstaan door een samensmelting van RV Groen, Balanz Groen en Rooden Landscape Solutions. Door het bundelen van de krachten van deze groenbedrijven, biedt Attender nu een gevarieerd aanbod en ontzorgt opdrachtgevers van gevel tot gevel. Gedreven vanuit sociaal ondernemerschap, maakt Attender daadwerkelijk het verschil en werkt heel nadrukkelijk met mensen met uiteenlopende talenten.
Door de samenvoeging van de drie bedrijven moest ook een keuze voor de software worden gemaakt. Begin 2022 is alles in GroenVision ondergebracht. We spraken met Bjorn Vondenhoff, financieel manager bij Attender Groen, over dit proces en de implementatie van VisionMobile.


“Attender Groen is een sociaal bedrijf waar iedereen een kans krijgt”, vertelt Bjorn. Bij het bedrijf werken zo’n 300 medewerkers. Hiervan zijn 120 medewerkers in dienst en de rest is bij hen gedetacheerd via SW-bedrijven in de regio. Dit zijn veelal groepsdetacheringen van zo’n 60-70 man/vrouw, die al jarenlang bij het bedrijf werken. “Wij zijn er heel trots op dat we met 180 SW-collega’s samenwerken. Het plezier dat de mensen aan hun werk ontlenen is aanstekelijk om te zien. Het is voor de mensen méér dan een baan. Het zijn betekenisvolle banen. Dat maakt het zo mooi aan dit werk”, geeft Bjorn aan.

GroenVision
“De overgang naar GroenVision begin 2022 was een mooi traject”, zegt Bjorn. “Het was een hele uitdaging om twee administraties en twee projectadministraties in elkaar te schuiven en in GroenVision te zetten. Daarnaast kregen we er extra gebruikers bij die nog nooit met GroenVision hadden gewerkt.” Om dit in goede banen te leiden was door InfoGroen een opleidingstraject gemaakt zodat ze na de overschakeling direct met het systeem konden gaan werken. “Dat opleidingstraject zat goed in elkaar en bestond uit vijf sessies van twee uur via Teams, en aansluitend nog twee sessies voor het stellen van vragen. Maar je merkt wel dat er vanaf het moment dat ze er zelf mee gaan werken er toch nog vragen komen. Het was dan heel handig om de opnames van de opleidingssessie nog even terug te kijken.”

Urenregistratie in VisionMobile
Aansluitend op de overgang naar GroenVision is VisionMobile geïmplementeerd. VisionMobile is eerst uitgetest in kleine groepjes om ervaring op te doen en te bekijken hoe de processen hierop moesten worden aangepast. “We hebben toen heel veel vragen aan InfoGroen gesteld en op basis van deze feedback zijn bepaalde uitbreidingen in de app doorgevoerd. Zo zijn we heel blij met de mogelijkheid om voor een hele ploeg uren te kunnen boeken en dat je ook van de niet ingelogde medewerkers het urenoverzicht kunt inzien. Inmiddels zitten we op 80 gebruikers en voor bijna alle 300 medewerkers worden de uren via VisionMobile ingevoerd. Dit gebeurt meestal door de voorman of werkleider van een ploeg die hiervoor een tablet ter beschikking hebben gekregen, dat werkt makkelijker dan een mobiele telefoon” geeft Bjorn aan.

Projectinformatie bij de hand
VisionMobile biedt meer mogelijkheden dan alleen maar het invoeren van de uren. Dat besef is er bij Bjorn ook. Hij zou graag de mensen op de werkvloer maximaal gebruik willen laten maken van de tools die beschikbaar zijn om informatie te ontsluiten. “Dat is het mooie van VisionMobile, dat je de gegevens van het project zoals clickmeldingen, offertes en tekeningen altijd bij de hand hebt. De uitdaging voor ons is hoe we onze mensen hierin kunnen begeleiden zodat ze ook van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.”

De implementatie van VisionMobile had niet alleen impact op de medewerkers buiten, maar ook voor de backoffice. “Hier ben je je niet altijd van bewust” zegt Bjorn. “De medewerker die vroeger vanaf de werkbonnen de uren invoerde, zit nu alles te controleren, of iedereen wel op de juiste manier en volgens afspraak de uren heeft ingevoerd. En als zaken niet kloppen moet er een signaal naar de medewerkers buiten zodat zij het in het vervolg wel goed invoeren.” Het is dus belangrijk om de medewerkers die met de app moeten gaan werken, goed op te leiden, te begeleiden en terug te koppelen als dingen fout gaan.

Attender Groen ontzorgt opdrachtgevers van gevel tot gevel en laat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan de samenleving door ze een baan aan te bieden. Bij Attender werken zo’n 300 medewerkers.

Programma’s:

 • GroenVision Professional
 • GROEN Relatie Plus
 • GROEN Boekhouding Basis
 • GROEN Vaste activa
 • GROEN Kostenplaatsen II
 • GROEN Budgettering
 • Digitaal verwerken en accorderen inkoopfacturen
 • GROEN Projectinkopen
 • GROEN RAW bestekken inlezen
 • GROEN RAW Beeldbestekken
 • GROEN RAW Bestekadministratie
 • GROEN Ontwerpplanning
 • GROEN Projecttermijnen
 • GROEN Verzamelprojectfactuur
 • GROEN Productiefactor
 • GROEN HRM
 • VisionMobile
 • PlanVision

Wij maken gebruik van cookies om onze website nog beter op jouw behoeftes af te stemmen. Alle verzamelde gegevens zijn volledig geanonimiseerd.